Att KRAV-märka eller att inte KRAV-märka våra julgranar?

KRAV, KUNGSGRAN, SMÅLANDSGRAN -

Att KRAV-märka eller att inte KRAV-märka våra julgranar?

 

Ett fåtal svenska granodlare har valt att KRAV-märka sina granar. För 10 år sedan köpte jag in ett parti ”ekologisk odlad kungsgran” med resultatet att jag fick slänga 80% av granarna. Det var en dyrköpt läxa men jag lärde mig tidigt att kunden i 8 fall av 10 väljer en vacker gran framför en miljövänlig gran. Min högsta önskan är att kunna erbjuda ekologiskt odlade granar med samma fina kvalitet som de granar som drivs med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

 

På julgran.com granodling växer sig gräset högt varje år vilket så klart inverkar negativt på julgranarnas bonitet och etablering. Framförallt så är tistlar ett ogräs som kan orsaka stor skada på de yngre granplantorna. Jag har tidigare skrivit om den vision jag har att låta betande lamm ta hand om ogräsbekämpningen. Fram till att detta blir verklighet har jag, som jag ser det, tre val;

 

1 ha ogräs i min odling

2 hålla efter ogräset med hjälp av kemisk ogräsbekämpning.

3 hålla efter ogräset med mekanisk ogräsbekämpning (röjsåg, plog, harv mm.).

 

Oavsett vilket val jag gör så kommer jag genom att formklippa mina granar, tids nog kunna avverka vanlig svensk julgran av prima kvalité. Väljer jag alternativ 1 eller 3 så kan jag alltså om jag vill KRAV-licensiera min julgransodling.

 

Så långt inga konstigheter och det gläder mig att fler och fler julgransodlare väljer att KRAV-odla. Julen 2016 uppgår de KRAV-odlande företagen till 3 stycken.

 

Viktigt att notera är att de granar jag idag odlar är vanliga ”svenska rödgranar” (Picea Abies). De granar jag köpte in för 10 år sedan och fick slänga var kungsgranar (Abies Nordmanniana aka Normannsgran).

 

Efter att ha pratat med flera odlare av kungsgran så framstår det som en mer och mer omöjlig ekvation att odla kungsgran av prima kvalitet och samtidigt följa de regler som ställs för att KRAV-märka dem.

 

På KRAVS hemsida går det bland annat att läsa att: (http://www.krav.se/vad-kravs-att-en-vara-ska-fa-bara-krav-market):

 

”kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) inte användas.”

 

Detta står i stark kontrast till den beskrivning av kungsgransodling som exempelvis Skogs Sverige ger på sin hemsida (http://www.skogssverige.se/julgranar/julgransodling).

 

”Gran- och pyntegröntodlingen bedrivs mycket intensivt med täta gödselgivor och pesticidbehandling. *Pesticider används i betydligt högre grad på julgranar än i vanligt skogsbruk. Växtskyddsproblem i julgransodling domineras generellt av behovet av ogräsbekämpning. I vissa fall, främst i nordmannsgran, kan angrepp av insekter (löss) och kvalster vålla stora skador. Svårast av dessa skadedjur är ädelgranlusen (Dreyfusia) på nordmannsgran.”

 

*Ett bekämpningsmedel (pesticid) är en kemikalie som är avsedd för att döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av skadliga organismer.

 

Jag ställer mig därför väldigt tveksam till att några av mina branschkollegor/konkurrenter verkligen lyckats odla prima ekologisk kungsgran när resten av världens granodlare tycks ha misslyckats med detta.

 

Jag talade nyligen med en dansk julgransodlare med över 40 års erfarenhet av att odla just kungsgran. Han menade att även om hen inte använder konstgödsel eller kemikalier så kommer den dagen förr eller senare då odlingen utsätts för ett lusangrepp.  Hen står då inför valet att bespruta granarna eller att riskera att hela granodlingen förstörs.

 

Jag vill betona att jag tror att KRAV gör sitt jobb som kontrollorgan och jag vet att det finns ekologiska julgransodlingar. Jag tror dock att en stor del av de kungsgranar som de säljs som KRAV kommer från odlingar som inte är KRAV-certifierade.

 

Att KRAV-märka eller att icke KRAV-märka kommer därför först och främst att avgöras av huruvida KRAV tänker kontrollera spårbarheten av de julgranar som säljs som KRAV-odlade. KRAV skulle kunna göra en inventering av antalet kungsgranar i de KRAV-certifierade granodlingarna och jämföra volymen med hur många KRAV-granar som säljs. Min tro är då att man kommer att upptäcka att antalet sålda KRAV-granar vida överstiger antalet avverkningsbara kungsgranar i odlingen.

 

Om denna kontroll genomförs så kommer våra ansökan, om att  bli KRAV licensierade, att gå med posten samma dag.


Kommentera