Sommarrapport från julgransodlingen

Sommarrapport från julgransodlingen

Ännu en sommar har snart passerat. Gräset ute på de ängar där granarna växer är den här årstiden så högt att endast topparna på de längsta granarna är synliga. De yngre granarna göms någonstans där nere i gräset. Vid en första anblick ser granodlingen framför mig ut att vara en vanlig sommaräng.  
 
Det meterhöga gräset är ett resultat av att vi varken använder maskiner eller kemikalier i vår kamp mot ogräs. Vår filosofi är att ju mindre vi är inne och petar i den naturliga floran ju mindre problem kommer vi att få med svampangrepp, skadedjur etc. på våra granar.
 
Visst hämmar det höga gräset tillväxten hos granarna men i gengäld så får vi, utan kraftig beskärning, granar med täta grenvarv. Tids nog kommer det att krävas att vi klipper gräs och sly för att kunna avverka granarna. Vår tanke och förhoppning är då att vi ska hitta lämpliga betesdjur som kan utföra detta arbete. Vissa lamm- och även en del nötkreatur verkar lämpade för denna uppgift. Framtiden får utvisa om det i praktiken fungerar att ha djur gå betandes bland granarna.
 
Trampar man ner det höga gräset kring plantorna ser det lovande ut för kommande jular. Kvalitén är mycket god. De längsta granarna är fortfarande för små för att säljas som fullvuxna julgranar i år men som bordsgranar fungerar de utmärkt redan till jul.
 
Ser fram emot att få avverka de första granarna i december.

Kommentera