KUNGSGRAN RSS

KRAV, KUNGSGRAN, SMÅLANDSGRAN -

  Ett fåtal svenska granodlare har valt att KRAV-märka sina granar. För 10 år sedan köpte jag in ett parti ”ekologisk odlad kungsgran” med resultatet att jag fick slänga 80% av granarna. Det var en dyrköpt läxa men jag lärde mig tidigt att kunden i 8 fall av 10 väljer en vacker gran framför en miljövänlig gran. Min högsta önskan är att kunna erbjuda ekologiskt odlade granar med samma fina kvalitet som de granar som drivs med konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.   På julgran.com granodling växer sig gräset högt varje år vilket så klart inverkar negativt på julgranarnas bonitet och...

Läs mer