Granhämtning


Storstockholm

När julen är slut kommer vi och hämtar granen. På samma vis som vid leverans kan du ställa granen utanför din port den dag då vi ska hämta den. Gärna i en Barrypåse eller en sopsäck. Sedan återvinner vi den åt dig och du slipper besväret. Du betalar endast en avgift på 145 kr för detta.