10 Tips för ett lyckat julgransköp

Här har vi samlat 10 tips för ett lyckat julgransköp.

  1. Välj rätt längd. Vet du hur högt du har i tak? Många har kommit hem med en för hög gran. Tänk också på att julgransfoten kan bygga upp en extra decimeter.

  2. Välj rätt sort.  Kungsgranen är ett annat trädsläkte än vår svenska gran. De behåller barren till och med när de torkar. Traditionen tillåter även andra trädslag. Tall är vanlig i USA och i Norrland. Köp en plastgran om någon i hemmet inte tål en äkta gran. Vi erbjuder plastgranar av högsta kvalitet. De är inte bara mer autentiska än de billigare varianterna utan håller sig också vackra år efter år.

  3. Tänk på miljön. Naturskyddsföreningen rekommenderar en levande gran före plastgran. En studie i Montreal, mellan odlad gran och konstgjord, visade på betydligt mindre klimatavtryck från den levande granen. Om man inte förlängde den konstgjorda granens liv från sex till 20 år. Båda gran sorterna visade sig dock ha minimal miljöpåverkan jämfört med bilkörningen vid jul. Närodlat är därför att föredra istället för långa transporter.

  4. Besikta granen och känn på barren närmast skottens toppar, det är årets barromgång och de ska sitta fast. Lossnar de lätt är granen redan torr – sitter de fast är granen färsk. Att barr lossnar längre in på grenarna kan snarare ha att göra med att granen är så tät att solen inte når fram till dessa barr.

  5. Ge granen  ett färskt kapsnitt (två centimeter upp) för att ta upp vatten. Vi snittar alltid våra granar i samband med att kör ut dem till våra kunder. Vanligtvis har därför granen fått ett nytt snitt inom en timme till att den anländer till din dörr.

  6. Låt granen acklimatisera sig när det är riktigt kallt ute. Gärna ett dygn. Det kan ju skilja 40 grader mellan utomhus- och inomhustemperatur (-20 till +20). En gran som utsätts för detta i ett steg riskerar att barra tämligen snabbt. Slussa in granen genom garaget, trapphuset eller liknande plats där det är några plusgrader. Glöm inte att ställa granen i julgransfoten eller en hink med vatten. Om du inte har någon lämplig plats för acklimatisering kan du ta in granen i badrummet och öppna fönstret ett tag. Passa då gärna på att duscha granen med kallt vatten. Ska du inte klä granen direkt trivs den bäst utomhus där den kan stå ända till det blir varmt och ljust om våren. Du behöver av denna anledning aldrig vattna din utomhus gran.

  7. Innan du tar in granen. Skaka av döda barr, men stampa inte foten i golvet eller marken efter att du kapat änden. Då stängs ledningsbanorna för vattnet och granen börjar snart torka på grund av vattenbrist. Väljer du att behålla plast nätet kring granen när du ställer den på plats så får du vara beredd på att det lossnar en del barr när du avlägsnar nätet. Kontrollera rumshöjden och korta av granen vid behov. Att kapa toppen skadar inte julgranen. Placera granen en bit bort från element, kaminer eller andra värmekällor vilka kan leda till att den torkar ut. Har du brandsläckare på plats?! Vet hela familjen var den står och hur den används?

  8. Välj rätt fot. Det här är förmodligen det viktigaste tipset av alla. Sätt julgranen i en fot som rymmer mycket vatten. Granen kan dricka 1-2 liter om dagen. Man skall INTE avlägsna bark från rotändan, utan granen bör rymmas i foten som sådan. Gör den inte det har du valt en för lite fot. Det finns julgransfötter där en vajer  hjälper till att dra åt och per automatik får granen att stå rakt. Dessutom rymmer dessa fötter flera liter vatten. Till slut och återigen. Missa inte att ha en fot som är anpassad till storleken på din julgran. Är foten för liten och klen så kommer den att gå sönder eller granen att välta.

  9. Minimera dammsugandet.  En halv miljon barr kan vara svårt att få ur mattan. I samband med plundringen kan man med fördel stoppa ner och bära ut granen i en Barry gransäck.

  10. Återvinn granen. Fråga din julgransförsäljare var du kan lämna granen efter jul. Att bara lämna den gamla granen på gatan är straffbart enligt 29 kapitlet 7 § Miljöbalken. Det finns många sätt att återvinna granen, även för den som inte har en egen skog att lägga den i. Beställer du en granhämtning hos oss så hämtar vi upp din gran utanför porten och lämnar den  till kommunen som omvandlar den till biokol och fjärrvärme. Energin från en julgran motsvarar energi för att köra fyra maskiner tvätt, uppger Stockholm Vatten och Avfall.
Beställ julgran med hemleverans

Julgran.com har sedan starten 2002 erbjudit svenska julgranar med hemleverans i Storstockholm. Med vår Nöjd-Kund-Garanti kan du känna dig trygg när du väljer en gran från oss.

Beställ julgran