Nöjd-kund-garanti / Köpvillkor

Vi vill att du ska känna dig säker och nöjd när du beställer en gran av oss. Julgran.com som ägs av CPRS Enterprises AB (556803-7526) erbjuder därför en ”Nöjd-Kund-Garanti”. Garantin innebär att du kan känna dig trygg med att vi alltid levererar det som du har beställt. Skulle leveransen vara felaktig eller produkten skadad kan du som kund reklamera den. Som kund ska du också kunna ställa krav på att granen har en hög kvalitet, att leveransen så långt det är möjligt sker vid önskad tidpunkt, till önskad adress och att beställningen och betalningen bemöts med största tänkbara service.

Livslängden på en julgran ska jämföras med en snittblomma eftersom de båda saknar rötter att suga upp vatten och näring med. En bukett snittblommor ska hålla 4 dagar eller mer vilket också är den riktlinje vi har för hållbarheten på våra granar.

Våra köpvillkor omfattas av reklamationsrätten vilken täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. För en utförlig beskrivning av de rättigheter du har då du beställer en gran av oss vänligen se Konsumentköplag (1990:932).

 

Transportskador

Enligt VTL (lag om inrikes transport) ska en synlig skada anmälas direkt. Dold skada ska anmälas inom 7 dagar. Ersättning utbetalas enl. VTL.