Ekologiskt odlade granar

På vår granodling i Sörmland odlar vi ekologiska julgranar och följer de regler och riktlinjer som krävs för att exempelvis få KRAV-licensiera odlingen. Vi odlar granarna i Mölnbo som ligger 6 mil från Stockholm och har därigenom möjlighet att erbjuda våra kunder lokalproducerade julgranar. I denna odling förekommer inget konstgödsel eller växtgift. 

Våra kungsgranar köper vi från Småland och merparten av dessa är inte ekologiskt odlade av den enkla anledning att en kungsgran är mycket känsligare, än en vanlig gran, för skadedjur, svampsjukdomar etc. 

Givetvis arbetar vi för att i framtiden kunna erbjuda ekologiskt odlade kungsgranar av bästa kvalitet. Jag känner i skrivande stund dock inte till någon odlare som både kan erbjuda granar av bästa kvalitet samt lämna total spårbarhet om var och hur dessa granar odlats och hanterats.

Efter julen erbjuder vi mot en avgift om 300 kr upphämtning av granen utanför er port. Granen körs därefter till närmsta värmeverk och blir där till fjärrvärme. Smidigt för kunden och bra för miljön.

Har ni funderingar kring vår miljöpolicy eller tips på hur vi kan förbättra denna så tveka inte att maila oss på info@julgran.com.