0%

Hur många svenska hushåll kommer att ta in en gran i år?

Rätt! Fel svar

Hur gammal är en svensk klassisk julgran i genomsnitt då den avverkas och tas in?

Rätt! Fel svar

Att fira jul är en gammal hednisk tradition. Det hedniska julfirandet kallades "att dricka jul”. Julbocken under granen syftar på guden Tors båda bockar, julskinkan på Frejs galt Gyllenborste. De guldgula Lussekatterna är förknippade med solsymboler och fruktbarhet. Vad symboliserade julgranen?

Rätt! Fel svar

Kanske är granköpet de svenska hushållens mest klimatvänliga köp under hela året. Träden har, under hela sin uppväxt fångat koldioxid ur atmosfären och omvandlat den till stam, grenar, rötter och barr. Ungefär hur många av kilo växthusgasen koldioxid (CO2) binder en julgran under sin livstid?

Rätt! Fel svar

Medellängden för en svensk julgran är ungefär 225 cm men vad är medelvikten?

Rätt! Fel svar

Tyskarna tog julgranen till sig i så hög grad att traditionen på 1800-talet utvecklades till ett allvarligt problem. På den tiden fanns inte några särskilda julgransodlingar, utan man sågade helt enkelt av toppen på stora träd. Träden överlevde, men växte inte längre på höjden och kunde därför inte användas i sågverksindustrin. Konsekvenserna var stora oanvändbara skogsarealer och brist på trä. De första konstgjorda granarna börjades därför att användas som substitut för den riktiga granen. Vad var de första konstgjorda granarna gjorda av?

Rätt! Fel svar

I folkmun kallas den svenska julgranen för rödgran, men vilket är dess latinska namn?

Rätt! Fel svar

Vad är skillnaden mellan gran och furu?

Rätt! Fel svar

De senaste åren har man efter jul kunnat lämna av sin julgran vid Norrmälarstrand. Dessa julgranar blir inte till fjärrvärme vid någon av stadens återvinningsstationer. Vad används dessa granar istället till?

Rätt! Fel svar

I vilket län odlar julgran.com sina rödgranar?

Rätt! Fel svar

Vilken av följande granar anses vara bäst för personer med allergi?

Rätt! Fel svar

Julgran-Quiz
Icke godkänd! inte många rätt på detta quiz om julgranen.

Hyfsat! Bra koll julgranen.

Några fel, men du har bra koll på julgranen.

Nästan alla rätt! Du har bra koll på julgranen.

Full koll på julgranen!

Dela ditt resultat: